พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยในเมืองดูไบ ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ฯ  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองดูไบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดูไบ
และครอบครัวตลอดจนภาคเอกชนและชุมชนไทยในเมืองดูไบและรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพและตกแต่งอาหารไทย เมืองดูไบ และชมรมสตรีไทยในเมืองดูไบเข้าร่วม รวมประมาณ ๑๕๐ คน
ทั้งนี้ ผู้ร่วมพิธีฯ ได้ลงนามในสมุดถวายพระพร รับชมเทปบันทึกการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ
และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน