พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน โดยมีนายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ภริยา ข้าราชการ ลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ และคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในจอร์แดน เข้าร่วมประมาณ ๓๕ คน ภายหลังพิธีถวายพระพรชัยมงคล สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้คนไทยลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร และชมภาพนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน