พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศซาอุดีอาระเบีย) นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์  โดยมีข้าราชการ และครอบครัว  ตลอดจนชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองเจดดาห์ และเมืองใกล้เคียง จำนวนประมาณ ๕๐ คน เข้าร่วมพิธีฯ โดยได้รับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทังนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดตั้งป้ายนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดสมุดให้คนไทยได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย