พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชาวไทยที่พำนักในออสเตรีย สโลวีเนีย และสโลวะเกีย รวมจำนวนประมาณ ๙๐ คน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมรับชม การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพและเปล่งเสียงถวายพระพรพร้อมกับการดำเนินการในไทย ในโอกาสนี้ ผู้ร่วมพิธีได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ภายหลังพิธีเสร็จสิ้น สถานเอกอัครราชทูตได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้มาร่วมพิธี