พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยในแขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมกว่า ๖๐ คน
          ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ รับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน
          นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดให้ชาวไทยในแขวงสะหวันนะเขตร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ