พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดพิธีถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดพิธีถวายพระพรชัยมลคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ซึ่งจัดพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทย และชุมชนไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร โดยรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย