พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ  ทีมประเทศไทยและครอบครัว รวมทั้งประชาชนชาวไทยใน สปป. ลาวเข้าร่วม โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพร