พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายรัศม์ ชาลีจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ และชาวไทยที่พำนักในกรุงอัสตานาพร้อมด้วยครอบครัว รวม ๔๐ คน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับประชาชนในประเทศไทยโดยรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย