พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับชุมชนชาวไทยในกัมพูชา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ข้าราชการทีมประเทศไทยและชุมชนชาวไทยในกัมพูชาได้ร่วมกันลงนามในสมุดถวายพระพร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีชุมชนชาวไทยเข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ คน