พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

           เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เวลาประเทศไทย ๑๖.๓๐ น.) ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งและภริยา นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวไทยและต่างชาติ ประมาณ ๑๕๐ คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ จากประเทศไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพร้อม ๆ กันกับประชาชนชาวไทยในประเทศไทย 

           การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา ๑๗.๓๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดและถวายพระพรชัยมงคลโดยได้เปล่งเสียงทรงพระเจริญตามนายกรัฐมนตรีและประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ ขณะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจกแผ่นพับประกอบการจัดแสดงชุดนิทรรศการเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฉบับภาษาจีนให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วย