พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์และกงสุลกิตติมศักดิ์ ทีมประเทศไทยและครอบครัว และชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วม โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล