พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๐ น.สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Fairmont นครเฉิงตู โดยมีนายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งผู้แทนภาคเอกชนไทย ชุมชนชาวไทยและมวลมิตรชาวจีนในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่งเข้าร่วมรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ คน 
 
        ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ ในประเทศไทย และถวายความเคารพในระหว่างพระราชพิธีฯ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้เปล่งเสียงทรงพระเจริญ ๓ ครั้งพร้อมนายกรัฐมนตรี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพียงกัน