พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. (ตรงกับเวลาประเทศไทย ๑๖.๓๐น.) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องโถงของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว ตลอดจนชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จำนวนกว่า ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

********************