พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี  โดยมีนายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทยในเมืองการาจี แคว้นซินด์และแคว้นบาลูจิสถานรวม ๕๐ คน โดยประธานในพิธีและผู้ร่วมงานได้รับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ในฐานะประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับนายกรัฐมนตรี และนำชุมชนไทยแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยร่วมกันถวายความเคารพและเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” โดยพร้อมเพรียงกัน