พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เจ้าหน้าที่ และชาวไทยที่พำนักในกรุงมานามาพร้อมด้วยครอบครัว รวม ๖๐ คน ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับประชาชนในประเทศไทยโดยรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท นอกจากนี้ ภายในพิธีฯ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย