พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

                    เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ -๑๘.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงแรมเซี่ยเหมินซิตี้ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางสาวกานติมน รักษาเกียรติ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประธานในพิธีฯ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำเมืองเซี่ยเหมิน ชุมชนไทยในเมืองเซี่ยเหมินและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนกว่า ๑๕๐ คน ประกอบด้วย นักศึกษาข้าราชการทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวรุ่นที่ ๑๔ นักศึกษามหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย รวมทั้งสมาชิกสมาคมชาวไทยโพ้นทะเลเมืองเซี่ยเหมิน ภาคเอกชนไทย และแขกผู้มีเกียรติจากประเทศไทย ได้แก่ นายพิทูร พุ่มหิรัญ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในเวลาเดียวกันกับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใประเทศไทยด้วยความปิติยินดี

                   ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงไทยรวมใจภักดิ์ในบริเวณพิธีฯ และแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการภาษาจีนแก่สมาชิกสมาคมชาวไทยโพ้นทะเล เมืองเซี่ยเหมินและผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวด้วย

 

*******