พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร โดยมีนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยชาวไทยในอียิปต์ประมาณ ๔๐ คน ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลดังกล่าว รวมทั้งร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วย