พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

              เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๐ น. (๑๖.๑๐ น. เวลาประเทศไทย) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย ตลอดจนชาวไทยในเมืองชิงต่าวเข้าร่วม ประธานได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในเวลาเดียวกับนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยถวายราชสักการะในประเทศไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการเสด็จปรากฏพระองค์หน้าสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท จากประเทศไทย ยังความปลาบปลื้มให้กับชาวไทยที่ได้เข้าร่วมพิธีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดขึ้น เนื่องจากได้รับทราบถึงบรรยากาศของพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่ประเทศไทย เสมือนหนึ่งได้เข้าร่วมพิธีอยู่เบื้องหน้าพระพักตร์ ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย