พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศมาเลเซีย หรือเท่ากับเวลา ๑๖.๓๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่

ณ เมืองโกตาบารู ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ห้อง Dewan Bunga Emas โรงแรม Perdana เมืองโกตาบารู

โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วยครอบครัว รวมทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่พำนักในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานูร่วมในพิธีฯ