พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะข้าราชการและประชาชนถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคล เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการและประชาชนร่วมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” เพื่อถวายพระพรชัยมงคล 
 
ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน