พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในนครลอสแอนเจลิสและมลรัฐที่อยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประมาณ 300 คน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียง