พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
 

                    เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายดนัย      เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ ๘๐ คน

                    ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมรับชมเทปบันทึกการถ่ายทอดสด พิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย และได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน  นอกจากนี้  ผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย