พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก  Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. น.ส. รมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เป็นประธาน ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ตลอดจนชุมชนไทยในเม็กซิโก เข้าร่วมพิธีจำนวน ๒๓ คน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก