พิธีถวายพระพรชัยมงคล : พิธีถวายพระพรชัยมงคล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : พิธีถวายพระพรชัยมงคล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๓๐ น. นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมี ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส พร้อมด้วยชุมชนไทยในกรีซและครอบครัวเข้าร่วมงาน ประมาณ ๗๐ คน โดยได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนไทยในกรีซเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับประชาชนที่ประเทศไทย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับประชาชนไทยที่เข้าร่วมงาน และจัดภาพชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ประชาชนไทยที่เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมด้วย