เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • การศึกษาดูงาน ไทยปริทรรศน์ : ย้อนรอยประวัติศาสตร์การทูตไทย
    การศึกษาดูงาน ไทยปริทรรศน์ : ย้อนรอยประวัติศาสตร์การทูตไทย New

    คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๗ ร่วมศึกษาดูงานตามหัวข้อดังนี้ “ราชธานีแห่งที่สองของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ “เปิดโลกการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวเปอร์เซียและชาวตะวันตก” ศึกษาวัดเสาธง ศึกษาบ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ และหัวข้อ “ลพบุรีกับสงครามมหาเอเซียบูรพา” ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน โดยมี นายสด แดงเอียด และผศ.ดร.ปรีดี พิศภูวิถี เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดลพบุรี