เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • การอบรมหลักสูตร Oral Communication Course: OCC  รุ่นที่ 2/2558
    การอบรมหลักสูตร Oral Communication Course: OCC รุ่นที่ 2/2558 New

    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) รุ่นที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 2 – 27 มีนาคม ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ รวม 29 คน โดยมีนางอุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดการอบรม จากนั้นมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อบรมทำความรู้จัก เพื่อนใหม่ และเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม