เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • หลักสูตร Advanced Oral Communication Course : AOCC รุ่นที่ 8/2558  ณ มหาวิทยาลัยวิคทอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน
    หลักสูตร Advanced Oral Communication Course : AOCC รุ่นที่ 8/2558 ณ มหาวิทยาลัยวิคทอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน New

    ระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร AOCC นางอุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ 1 คน และจากหน่วยงานนอก 9 คน เดินทางฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ และการนำเสนออย่างมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยวิคทอเรียฯ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ และทักษะที่ได้รับการอบรมจากสถาบันการต่างประเทศฯ