เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • โครงการ The Professional Diplomacy Fellows Programme ณ ประเทศนิวซีแลนด์ New
    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์ จัดโครงการ The Professional Diplomacy Fellows Programme เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการทูตและเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับนักการทูตของไทยในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนประเทศ ระหว่างวันที่ 19-30 กันยายน 2559 โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 12 คน และมีวิทยากรที่เป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ และจากหน่วยงานต่างๆ ของนิวซีแลนด์
  • โครงการนำคณะข้าราชการการทรวงการต่างประเทศ(นักการทูตแรกเข้า)เยือนสิงคโปร์ตามกรอบ CSEP ปี 2559
    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโปการนำโดย นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำคณะข้าราชการการทรวงการต่างประเทศ(นักการทูตแรกเข้า)เยือนสิงคโปร์ตามกรอบโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทย-สิงคโปร์ Civil Service Exchange Programme (CSEP) ปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2559 เพื่อเป็นการสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการภายใต้กรอบความร่วมมือ CSEP ส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับเจ้าหน้าที่ อันจะส่งผลให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เละเพื่อเปิดโอกาสให้นักการทูตรุ่นใหม่ มีโอการได้ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบายการพัฒนาประเทศ และวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีความเจริญก้านหน้า
  • สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการชนะเลิศรางวัล MFA Awards : Best Innovation 2016
    นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศ MFA Awards : Best Innovation 2016 ให้แก่ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง