เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษประจำสถาบันการต่างประเทศฯ
    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษประจำสถาบันการต่างประเทศฯ

    เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษประจำสถาบันการต่างประเทศฯ ในหัวข้อ Intelligibility และ Self-directed study โดยมีนาง Ann Devoy ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย นครเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว การสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการสอนภาษาอังกฤษต่อไป