เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • Effective Communication Skills
    Effective Communication Skills New

    การหลักสูตร Effective Communication Skills เพื่อเพิมพูนทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภา จากประเทศกัมพูชา จำนวน 15 ราย ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ 

ดูทั้งหมด