เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • การอบรมโครงการ Asia-Europe Public Diplomacy
    การอบรมโครงการ Asia-Europe Public Diplomacy New

    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กรมยุโรป และกรมความร่วมมือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการอบรมภายใต้โครงการ Asia-Europe Public Diplomacy ร่วมกับ 3 องค์กร ได้แก่ ASEF (Asia-Europe Foundation), DiploFoundation และ NCRE (National Centre for Research on Europe-University of Canterbury) ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2558 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงให้การต้อนรับ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักการทูตจากประเทศสมาชิก Asia-Europe Meeting (ASEM) จำนวน 38 คน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านการทูตสาธารณะในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรมแก่นักการทูตจากประเทศสมาชิก Asia - Europe Meeting (ASEM) ทั้งนี้ นอกเหนือจากการอบรมแล้ว สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทัศนศึกษา ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัยฯ ในพระบรมมหาราชวัง และจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม