เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557
    หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 New

    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการจากหน่วยงานอื่น จำนวน 72 คน โดยมีข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการอบรมด้วย ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 30 พฤษภาคม โดยมี นายธีรวัฒน์ ภูมิวิจิตร ผู้อำนวยการ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรม มารวย การ์เด้น