เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • งานเสวนา “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของพระองค์วรรณฯ” New
    ในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี แห่งวันประสูติของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
  • สถาบันการต่างประทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการอบรมหลักสูตร Diplomatic Training in International Affairs New
    วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Diplomatic Training in International Affairsเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านการต่างประเทศให้กับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ปี 2559 จำนวน 29 ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559
  • การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 3/2559
    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 3/2559 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 62 คน ประกอบด้วยข้าราชการไทยจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 59 คน และข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 3 คน โดยมีนางอุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องเทวะวงศ์ จากนั้นมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อบรมทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม