เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • การบรรยายพิเศษเรื่อง Happy Money เงินทองต้องวางแผน New
    โดย ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บจก.เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
  • หลักสูตร Advanced Oral Communication Course : AOCC รุ่นที่ 10 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ New
    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับ Victoria University of Wellington และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ จัดหลักสูตร Advanced Oral Communication Course: AOCC รุ่นที่ 10 เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของข้าราชการในการเข้าร่วมการประชุมระหว่าง ประเทศ และการนำเสนออย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2560
  • หลักสูตร 2017 Diplomatic Training in International Affairs New
    เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในด้านการต่างประเทศ อันเป็นการตอบสนองเป้าหมายของรัฐบาลไทยในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับแอฟริกาในระยะยาว ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 6 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ 

ดูทั้งหมด