เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและสถาบันการต่างประเทศ สปป. ลาว
    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและสถาบันการต่างประเทศ สปป. ลาว New

    เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งที่ 19 กับนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยภายหลังการประชุมฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างไทย – ลาวกับนายทองลุนฯ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและสถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศลาว และ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ ระหว่างสถาบันการต่างประเทศทั้งสองนี้ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลทั้งสองต่อการกระชับความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการวิจัยด้านการทูตการต่างประเทศระหว่างกัน