เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • Public Speaking Techniques Course 2014
    Public Speaking Techniques Course 2014 New

    การอบรมหลักสูตร "Public Speaking Techniques Course" by Ms.Sandy Walsh, BBC,London เรียนรู้เทคนิคการพูดต่อสาธารณชน เน้นการนำเสนอด้วย ลีลาท่าทาง นํ้าเสียง โดยมีข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานภายนอก รวม 14 ราย ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 7 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ 

ดูทั้งหมด