เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • การอบรมหลักสูตร Oral Communication Course: OCC  รุ่นที่ 1/2558
    การอบรมหลักสูตร Oral Communication Course: OCC รุ่นที่ 1/2558 New

    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยศูนย์ภาษาต่างประเทศ ได้จัดอบรมหลักสูตร การเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) รุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557 ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ รวม 25 คน โดยมีนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม จากนั้นมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อบรมทำความรู้จัก เพื่อนใหม่ และเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม ภาพหน้าปกคือภาพที่ผอ.เปิดหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ 

ดูทั้งหมด