เรื่องเด่นประจำวัน 

ดูทั้งหมด
  • การทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
    เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2559 สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยทดสอบทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับข้าราชการสายสนับสนุนที่ประสงค์จะนำผลการทดสอบไปใช้เพื่อรับการพิจารณาให้ออกประจำการในต่างประเทศ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 38 คน ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ จะจัดการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2560
  • เอกอัครราชทูตเยอรนีประจำประเทศไทยพบปะผู้บริหารสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
    เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 เอกอัครราชทูตเยอรนีประจำประเทศไทย นาย Peter Prügel ได้พบปะกับ เอกอัครราชทูตนงนุช เพ็ชรรัตน์ และเยี่ยมชมสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมนักการทูตกับผู้บริหารของสถาบันการต่างประเทศฯ และโอกาสที่จะสนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมด้านการทูตของสถาบันการต่างประเทศฯ
  • พิธีทำบุญถวายภัตตาหารและเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
    คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559