ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร OCC รุ่นที่ ๑และรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร OCC รุ่นที่ ๑และรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร OCC รุ่นที่ ๑และรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

ดาวน์โหลดเอกสาร