ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ รุ่นที่ 13 ประจาปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ รุ่นที่ 13 ประจาปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ รุ่นที่ 13 ประจาปี 2561

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่