ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ