เรื่องเด่นประจำวัน : เจ้าหญิงอังเกลิกา ลาตูฟูอิเปกา ตูกูอาโฮ เอกอัครราชทูตตองกาประจำประเทศไทยเสด็จเยือนสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : เจ้าหญิงอังเกลิกา ลาตูฟูอิเปกา ตูกูอาโฮ เอกอัครราชทูตตองกาประจำประเทศไทยเสด็จเยือนสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เจ้าหญิงอังเกลิกา ลาตูฟูอิเปกา ตูกูอาโฮ (H.R.H. Princess Angelika Latufuipeka Tuku'aho) เอกอัครราชทูตตองกาประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงแคนเบอร์รา) เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้เสด็จเยือนสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยมีนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและผู้บริหารสถาบันการต่างประเทศฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศฯ ถวายการต้อนรับ ระหว่างการเยือนทรงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันการต่างประเทศฯ พร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมชมสถาบันฯ