เรื่องเด่นประจำวัน : ออท.อาจารี ศรีรัตนบัลล์ ให้การต้อนรับคณะนักการทูตแรกเข้าบังกลาเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : ออท.อาจารี ศรีรัตนบัลล์ ให้การต้อนรับคณะนักการทูตแรกเข้าบังกลาเทศ

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ให้การต้อนรับ Ms. Maleka Parveen รองผู้อำนวยการสถาบันการทูตบังกลาเทศ พร้อมด้วยคณะนักการทูตแรกเข้าของบังกลาเทศโดยได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการรวมทั้งกระบวนการสรรหาคัดเลือกและฝึกอบรมนักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ  
 
          ในโอกาสนี้ คณะนักการทูตแรกเข้าบังกลาเทศได้พบและทำความรู้จักกับนักการทูตแรกเข้าของไทยซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศ