เรื่องเด่นประจำวัน : การบรรยายประกอบการแสดงเรื่อง สุนทรียศาสตร์แห่งนาฏยสังคีต  ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การบรรยายประกอบการแสดงเรื่อง สุนทรียศาสตร์แห่งนาฏยสังคีต

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดการบรรยายประกอบการสาธิตดนตรี - นาฏศิลป์ไทยเรื่อง สุนทรียศาสตร์แห่งนาฏยสังคีต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ในหมวดวิชาการบริหารจัดการตน จัดการคนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) และอดีตอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมกับคณะศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กว่า 50 คนร่วมแสดง โดยมีข้าราชการผู้สนใจเข้าร่วมรับการฟังบรรยายร่วมกับคณะนักบริหารการทูตด้วย เมื่อวันศกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

               การบรรยายครั้งนี้นอกจากคณะนักบริหารการทูตจะได้รับความรู้เกี่ยวกับดนตรีคีตศิลป์ ซึ่งประกอบไปด้วยดนตรีไทยในราชสำนัก ดนตรีไทยพื้นบ้านภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ดนตรีสากล และโอกาสสำคัญที่ใช้บรรเลง เช่น งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี ทั้งยังได้รับฟังการบรรเลงดนตรี การขับร้อง รับชมการแสดงนาฎศิลป์ไทย พร้อมเกร็ดสาระและเรื่องราวความรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่มีอรรถประโยชน์และสุนทรียรส