เรื่องเด่นประจำวัน : ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี ประเทศนิวซีแลนด์ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี ประเทศนิวซีแลนด์

          เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒  นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี ประเทศนิวซีแลนด์ นำโดยศาสตราจารย์ไนเจล เฮมมิงตัน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายเลสเตอร์ คู ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และนายปีเตอร์ ซูมิซ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ โดยมีนายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูตประจำกรุงเวลลิงตัน ให้เกียรติ  ร่วมประชุมหารือด้วย โดยการเยือนสถาบันการต่างประเทศฯ ในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษา ร่วมกันพัฒนาและยกระดับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศฯ และมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยี ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันแสวงหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ด้านทักษะภาษาอังกฤษและองค์ความรู้ทางการทูตการต่างประเทศ  ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือ รวมทั้งเป็นการเตรียมการจัดทำหลักสูตรทักษะทางการทูตขั้นสูงแก่นักการทูตอีกด้วย
 
          อนึ่ง สถาบันการต่างประเทศฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เทคโนโลยีมากว่า ๘ ปี โดยเฉพาะในโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) ซึ่งได้ฝึกผู้เข้าร่วมอบรมมาแล้ว ๑๕ รุ่น และได้รับผลตอบรับที่ดีโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น