เรื่องเด่นประจำวัน : สถาบันการต่างประเทศฯ จัดการบรรยายในหัวข้อ “โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : สถาบันการต่างประเทศฯ จัดการบรรยายในหัวข้อ “โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการบรรยายในหัวข้อ “The Eastern Economic Corridor (EEC)“ โดยนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ อดีตเอกอัครราชทูต ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และนายหิรัญ รุจิระวิโรจน์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สกพอ.
 
          การบรรยายดังกล่าว เป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) ครั้งที่ 1/2563 โดยเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ 
 
          นอกจากผู้เข้าอบรมในหลักสูตรแล้ว ยังมีเอกอัครราชทูตของไทยและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจที่ประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของไทยในต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง กว่า 30 คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับวิทยากรด้วย