เรื่องเด่นประจำวัน : การบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

               เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดการบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ (1) “บทบาทคู่สมรสกับการสนับสนุนงานราชการ” โดย คุณนุชนารถ วะสีนนท์ และคุณจิตผจง เวสโกสิทธิ์ (2) “มรรยาทสังคม การเข้าร่วมงานเลี้ยงและการแต่งกาย” โดย คุณกมลรัตน์ บุญ-หลง

               การบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คู่สมรสที่จะออกประจำการ ในฐานะคู่สมรสของตัวแทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย