เรื่องเด่นประจำวัน : การประชุม IFDT Steering Committee ผ่านระบบการประชุมทางไกลแบบ Zoom meeting ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การประชุม IFDT Steering Committee ผ่านระบบการประชุมทางไกลแบบ Zoom meeting

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IFDT Steering Committee) ผ่านระบบการประชุมทางไกลแบบ Zoom Meeting โดยมีคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันฝึกอบรมทางการทูตของออสเตรีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย ผู้แทนสถาบันเพื่อการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations Institute for Training and Research: UNITAR) DiploFoundation และ Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS) เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและให้บรรลุข้อมติเรื่องการเป็นเจ้าภาพการประชุม IFDT ในห้วงปี 2564 - 2567 ของ Emirates Diplomatic Academy กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Sushma Swaraj Institute of Foreign Service กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศไทย และ Diplomatic Academy กระทรวงการต่างประเทศมอนเตเนโกร ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอของ IFDT Steering committee ในการจัดประชุม IFDT แบบออนไลน์เป็นเวลา 1 วัน ในห้วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563 เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการทูตของสถาบันฝึกอบรมทางการทูตของประเทศต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทูตดิจิทัล (Digital Diplomacy)