เรื่องเด่นประจำวัน : การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเดินทางเยือนประเทศคอซอวอ เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับ Diplomatic Academy ของกระทรวงการต่างประเทศคอซอวอ
 
          การลงนาม MOU ดังกล่าวเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างไทยกับคอซอวอ หลังจากที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคอซอวออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556