เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานของสถาบันฯ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 และในโอกาสเดียวกันนี้ สถาบันฯ ได้จัดงานสังสรรค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมมอบรางวัล “คนดีแห่งปีที่เทวะวงศ์ฯ” ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการและพนักงานของสถาบันฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา