เรื่องเด่นประจำวัน : คณะผู้แทนศูนย์เพื่อการศึกษาและการอบรมเยี่ยมชมสถาบันการต่างประเทศฯ ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : คณะผู้แทนศูนย์เพื่อการศึกษาและการอบรมเยี่ยมชมสถาบันการต่างประเทศฯ

          วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 Mr. Chalief Akbar, Acting Head of the Centre for Education and Training (CET) กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วย Mr. Hennry Hotma, Head of Training Cooperation, Mr. Adriansyah, Head Division of Administration Affairs และMr. Dodo Sudrajat, Minister Counsellor สอท. อินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้าพบกับนายกฤษณ์ ตัณคณารัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมทางการทูตและการต่างประเทศของไทย รวมถึงเยี่ยมชมสถาบันการต่างประเทศฯ เพื่อนำไปปรับใช้กับภารกิจและหลักสูตรอบรมของ CET

          CET เป็นศูนย์การฝึกอบรมทางการทูตอินโดนีเซีย ซึ่งจัดหลักสูตรอบรมให้แก่นักการทูต และpให้บริการการอบรมข้าราชการหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ  Mr. Chalief ได้เชิญผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ เยือนอินโดนีเซียด้วย การพบปะกันระหว่างสถาบันการทูตของทั้งสองประเทศช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตต่อไป