เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตร Negotiation Skills, Diplomatic Writing และ Strategic Analysis and Social Skills ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : หลักสูตร Negotiation Skills, Diplomatic Writing และ Strategic Analysis and Social Skills

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะของนักการทูตใน 3 ด้านประกอบด้วย Negotiation Skills, Diplomatic Writing และ Strategic Analysis and Social Skills ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก  Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS) สหราชอาณาจักร คือ Dr. John Hemery ประธานและผู้ก่อตั้ง CPDS ซึ่งมีความสามารถในการออกแบบและสอนหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักการทูตกว่า 107 ประเทศ และ Ambassador Jean Dunn อดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำโปแลนด์ เลบานอน และตุรกี ซึ่งมีประสบการณ์ในการเจรจาในกรอบเวทีการค้าระหว่าประเทศ เช่น WTO Doha Round on Agricultural Negotiation และการเจรจา Free Trade Agreement