เรื่องเด่นประจำวัน : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดงานเปิดศูนย์ประสานงาน Global Centre for Mekong Studies (GCMS) ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดงานเปิดศูนย์ประสานงาน Global Centre for Mekong Studies (GCMS)

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดงานเปิดศูนย์ประสานงาน Global Centre for Mekong Studies (GCMS) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานเครือข่ายสถาบันการต่างประเทศและสถาบันทางวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยมีผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากศูนย์ประสานงาน GCMS จากประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างอื่นๆ (จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) นักวิชาการที่ปรึกษาของศูนย์ GCMS ของไทย และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ที่มีความร่วมมือเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำโขง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

          โดยมีนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ตามลำดับ และภายหลังพิธีเปิดศูนย์ฯ ได้มีการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “Forging cooperation along the Mekong-Lancang River Basin” ด้วย