เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Oral Communication Course (OCC)  รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Oral Communication Course (OCC) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Oral Communication Course (OCC)  รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561  มีข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับชำนาญการจากหน่วยงานภายนอกเข้ารับการอบรมรวม 17 คน ที่สถาบันการต่างประเทศฯ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561 เป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งเน้นการใช้ภาษาในที่ประชุมและเรียนรู้บทบาทต่างๆ ของผู้เข้าประชุม รวมทั้งการนำเสนอผลงานในรูปกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม และระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ SEAMEO Regional Language Centre (RELC) สิงคโปร์ ในสถานการณ์จำลองภายใต้หัวข้อ “The Impact of Climate Change and Strategies for the 21st Century” นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาดูงานเขื่อนมารีน่า บาร์ราจ (Marina Barrage) และกรมการขนส่งทางบก (LTA: Land Transport Authority)
 
ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561ฝึอบรมที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
 
 

 
 
 
 
ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ SEAMEO Regional Language Centre (RELC) สิงคโปร์

 

  
 
 
การศึกษาดูงานที่ Marina Barrage และ Land Transport Authority