เรื่องเด่นประจำวัน : การสัมมนากับคณะนักวิชาการจีนจากมหาวิทยาลัยชิงหัว หัวข้อ “China and the Evolving Geopolitics in the Asia-Pacific Region” ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่องเด่นประจำวัน : การสัมมนากับคณะนักวิชาการจีนจากมหาวิทยาลัยชิงหัว หัวข้อ “China and the Evolving Geopolitics in the Asia-Pacific Region”

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “China and the Evolving Geopolitics in the Asia-Pacific Region” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Yan Xuetong ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ คณบดีสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยชิงหัว พร้อมกับ Professor Li Bin, Professor Li Li และ Associate Professor Qi Haixiang จากมหาวิทยาลัยชิงหัวมาแบ่งปันข้อมูล ข้อคิดเห็น และมุมมองของประเทศจีนต่อวิวัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในการเสวนา และนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำประทรวง เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งอดีตผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เช่น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และอดีตปลัดกระทรวงฯ อดีตเอกอัครราชทูต และผู้แทนจากกรม/กอง ต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว