การทดสอบภาษาอังกฤษ : Placement Test สำหรับหน่วยงาน และ Bill Payment ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การทดสอบภาษาอังกฤษ : Placement Test สำหรับหน่วยงาน และ Bill Payment

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประเภท  Placement Test   เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ภายในของหน่วยงาน  ยังคงวิธีการสมัครแบบเดิม  คือ ต้องดำเนินการขอสอบ โดย หน่วยงาน   

 

1. หน่วยงานติดต่อจองวันสอบ (เฉพาะวันอังคาร -ช่วงเช้า)    ขอให้ดำเนินการล่วงหน้า  2 สัปดาห์

2. หน่วยงานทำหนังสือ พร้อมแจ้งชื่อผู้เข้าสอบ 

3. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ  โดยใช้  BILL PAํYMENT  - KTB   ดังไฟล์แนบ  เท่านั้น     ทั้งนี้ ผู้ชำระ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร      (การชำระผิดวิธี หรือ ผิดบัญชี  จะส่งผลไห้ไม่สามารถคืนเงินได้) 

4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ที่   คุณภิญญดา   Fax  02 143 9326

 

วัน - เวลาสอบ    ทุกวันอังคาร  เวลา 9.00 - 12.00 น. (เข้าห้องสอบประมาณ 8.45 น.)   สอบเฉพาะทักษะการอ่าน และทักษะการฟัง

 

สถานที่สอบ        สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)  ทิศตะวันออก หรือ ทางเข้า 1   (ชั้น 7 - ลิฟท์ E2)  ถนนแจ้งวัฒนะ

 

อุปกรณ์              ดินสอดำ 2B   ยางลบ และปากกา   (โดยผู้สอบนำมา)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อ  คุณภิญญดา  โทร 02 203 5000 ต่อ 47009 หรือ 47037  

  

ไฟล์แนบ