การทดสอบภาษาอังกฤษ : ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การทดสอบภาษาอังกฤษ : ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2560

ปฏิทินการสอบ DIFA TES ปี 2560   โปรดศึกษารายละะเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการสมัครสอบ ที่ http://difa-tes.mfa.go.th

 

ไฟล์แนบ