การทดสอบภาษาอังกฤษ : ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การทดสอบภาษาอังกฤษ : ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2561

ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2561  โปรดศึกษารายละเอียดการสอบ  กำหนดการสอบ  การสมัครสมาชิก การสมัครสอบ  และกำหนดการเปิด-ปิดรับสมัครสอบ    ได้ที่  https://difa-tes.mfa.go.th