เกี่ยวกับสถาบัน

ติดต่อสถาบันการต่างประเทศฯ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สํานักงานสถาบันการต่างประเทศฯ : ทิศใต้ (ลิฟท์ S3)
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศฯ : สถานที่ทดสอบภาษาอังกฤษ + อบรมภาษาต่างประเทศ ทิศตะวันออก (ลิฟท์ E2) 
 
ที่ตั้งแผนที่รูปแบบไฟล์ PDF Download 
 
แผนที่สถาบันฯ
ดู สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า