หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) ฝึกอบรมและพัฒนา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC)

ประกาศหลักสูตร AOCC รุ่นที่ 15 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 18 คน ( เต็มแล้ว )

                           

 

Download

Download ใบลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 16 และ 17 ปีงบประมาณ 2563
Download ใบลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 16 และ 17 ปีงบประมาณ 2563
Download ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 16 และ 17 ปีงบประมาณ 2563 
Download ประกาศผลสอบข้อเขียน AOCC Test 
Download คำแนะนำสอบ AOCC Test  
Download ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 16 และ รุ่นที่ 17 ปีงบประมาณ 2563 (เพื่มเติม) 
Download ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 16 และ 17 ปีงบประมาณ 2563 
Download ระเบียบการฝึกอบรม Advanced Advanced Oral Communication Course: AOCC ปีงบประมาณ 2563 
Download รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 15 ปี 2562
Download ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 15 ปี 2562 (เพื่มเติม)
Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ AOCC Test เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง รุ่นที่ 15 ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
Download ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง AOCC รุ่นที่ 14 ปีงบประมาณ 2562
Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ AOCC Test เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง
Download คำแนะนำการสอบ AOCC Test
Download รายละเอียดหลักสูตร  
Download แผนที่ตั้งสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ AOCCปีงบประมาณ 2561
Download รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์หลักสูตร AOCC ปีงบประมาณ 2562