การศึกษาต่อต่างประเทศ : คำแนะนำสำหรับการศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร Article

การศึกษาต่อต่างประเทศ : คำแนะนำสำหรับการศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นจุดหมายในภูมิภาคยุโรปที่คนส่วนใหญ่มักนิยมที่จะไปเรียนต่อ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สากล อีกทั้งวิชาการและระบบการศึกษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่มีแผนที่จะไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรในระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นไปนั้น กรมยุโรปขอเสนอคำแนะนำแผนการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรดังต่อไปนี้

 

1.      นักเรียนจำเป็นที่จะต้องเตรียมและมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โดยจะต้องทำข้อสอบ IELTS ซึ่งเป็นบททดสอบความรู้พื้นฐาน และทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งโดยทั่วไปนั้นคะแนนขั้นต่ำสำหรับการเข้าศึกษาต่อคือ 6.0 หรือตามที่สถาบันกำหนด

2.      สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในชั้นระดับอุดมศึกษาขึ้นไปนั้น ควรเลือกคณะและวิชาที่ต้องการเรียนและเสาะหาสถาบันศึกษาต่างๆ ที่รับสมัครนักเรียน เพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการศึกษาและวิชาที่ต้องการเรียน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชาหรือสถาบัน สามารถติดต่อ International Students Office ของสถาบันได้โดยตรง

3.      เตรียมพร้อมในการส่งใบรับสมัครโดยกรอก Online Application Form และเอกสารแสกนที่สถาบันกำหนดผ่านออนไลน์ หรือส่งใบรับสมัครพร้อมเอกสารสำคัญทางไปรษณีย์ (แล้วแต่สถาบันจะกำหนด) และที่สำคัญคือจะต้องส่งใบรับสมัครพร้อมเอกสารสำคัญครบถ้วนภายในวันที่กำหนด

4.      มีความพร้อมด้านเงินทุนสำรอง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันในต่างประเทศ มิเช่นนั้นจะต้องมีทุนการศึกษารองรับอยู่แล้ว ทั้งนี้ สถาบันบางแห่งไม่มีการมอบทุนการศึกษาและต้องการทราบว่านักเรียนมีทุนการศึกษารองรับอยู่แล้วหรือไม่ในการประกอบการพิจารณาใบนับสมัคร ทั้งนี้ การมียอดเงินในบัญชีจำนวนหนึ่งมีความสำคัญมากเนื่องจาก Bank Statement เป็นเอกสารประกอบสำคัญในการขอวีซ่า

5.      เรื่องการขอวีซ่าประเภทนักเรียนนั้น กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/visiting/prospective-student/visa/

6.      จัดหาที่พักอาศัย เช่น อาพาร์ตเมนท์หรือหอพักนักศึกษา โดยสามารถติดต่อ International Students Office โดยตรงเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

สิ่งสำคัญที่ต้องนำติดตัวไปด้วย (Hand Luggage)

-          หนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า

-          เงินจำนวนหนึ่ง

-          หลักฐานการได้รับเข้าศึกษาในสถาบัน หรือ ?Confirmation of acceptance for studies? (CAS) number

-          หลักฐานทางการเงินและค่าครองชีพ

-          ใบรับรองการตรวจสุขภาพ

-          ใบประกันสุขภาพ

-          ที่อยู่และเบอร์ติดต่อสถาบัน

-          รายละเอียดที่อยู่ของที่พักอาศัยและหลักฐานการจองที่พัก

 

การเปิดบัญชีธนาคาร

ประเทศอังกฤษมีธนาคารหลายแห่งที่มีการเปิดบัญชีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนชาวต่างชาติ โดยนักเรียนสามารถเปิดบัญชีที่เรียกว่า Student Account หรือ Basic Account โดยนักเรียนจะต้องติดต่อผ่านสถาบันศึกษาเพื่อขอใบรับรองการเปิดบัญชีธนาคาร

รายชื่อธนาคารรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร ได้แก่ NatWest, Lloyds, HSBC, Barclays, Standard Chartered เป็นต้น