กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน : การจัดกิจกรรม ASEM Day ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน/ข่าวสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป

กิจกรรม/การจัดประชุมของหน่วยงาน : การจัดกิจกรรม ASEM Day ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

การจัดกิจกรรม ASEM Day ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กรมยุโรปได้จัดกิจกรรมวัน ASEM Day ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี โดยมีเยาวชน จำนวน 200 คน จากโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) ให้กับเยาวชนผ่านการฉายภาพยนตร์การ์ตูนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นมาของกรอบ ASEM และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเอเชียและยุโรปในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงในทุกมิติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจสีเขียว การศึกษา ตลอดจนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคง โดยมีการนำเสนอภาพยนตร์การ์ตูนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน และแสดงให้เห็นว่า การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศและส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในด้านการต่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้อง ๆ ยุวทูตความดีโดยน้อง ๆ ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ตอบคำถาม การใบ้คำ และการทำกิจกรรมแบบกลุ่ม กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562 ซึ่งมูลนิธิยุวทูตความดีจัดค่ายอบรมนี้เป็นประจำทุกปี