ข่าวเด่น : รองอธิบดีกรมยุโรป และผู้แทนกรมยุโรป เดินทางไปบรรยายความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรป และการประชุมในกรอบอาเซม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม News

ข่าวเด่น : รองอธิบดีกรมยุโรป และผู้แทนกรมยุโรป เดินทางไปบรรยายความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรป และการประชุมในกรอบอาเซม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

           เมื่อวันที่ 7 และ 13 มีนาคม 2560 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ รองอธิบดีกรมยุโรป และผู้แทนกรมยุโรป เดินทางไปบรรยายความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรป และการประชุมในกรอบอาเซม (Asia Europe Meeting – ASEM) ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามลำดับ

            การบรรยายเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง “วันอาเซม” ซึ่งผู้นำประเทศสมาชิกอาเซมได้กำหนดให้วันที่ 1 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาเซม เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซมในหมู่ประชาชน โดยในปี 2559 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดนิทรรศการครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งอาเซม ณ TK Park อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และอาคารจตุรัสจามจุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศมีแนวคิดที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซมไปยังส่วนภูมิภาคมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการบรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            ในการบรรยาย นักศึกษาและผู้ที่สนใจในแต่ละมหาวิทยาลัยประมาณ 230 คนเข้าร่วมรับฟัง และร่วมสนุกตอบคำถามรับของที่ระลึกอาเซมเป็นจำนวนมาก